معرفی کتاب


سرعت و شتاب از جمله ویژگ یهای عصر جدید است که تأثیر مثبت در تبادل و انتقال اطلاعات، تسهیل زندگی و کسب دانش؛ و همچنین تأثیرات منفی بر روند “فلسفی اندیشی” داشته است که متعاقب آن، چه بسا توقع رسیدن به پاسخ سریع پیرامون پرس شهای عمیق و مسائل مهم هستی را در ذهن افراد ایجاد کند. از این رو جملات قصار فلسفی، چه بسا به ذائقۀ کسانی که اهل تأمل بوده و کمتر فرصت مطالعه دارند، خوشایند باشد تا با حرکت اندیشه بر روی آن جملات، فتح بابی جهت تعمق و حرکت از محسوسات روزمرۀ زندگی به سوی معقولات آن محسوب شود. بر این اساس در دریای امروز اطلاعات، سخن زیبا بسان مرواریدی در صدف است که در گوش، شایستۀ نگهداری و تأمل می باشد. مجموعۀ حاضر تحت عنوان “دُر سخن” با اصلاحات و اضافاتی که نسبت به چاپ پیشین داشته، شامل بیش از هزار نکتۀ قصار فلسفی و عرفانی از کلام فیلسوف عالیقدر، استاد دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی می باشد که از خیل عظیم گفتارهای ایشان در محافل مختلف، تفسیر گردیده، گردآوری شده است. در ترتیب و تنظیم این دفتر، سعی شده است حتی الامکان جملاتی که به لحاظ مفهومی با یکدیگر قرابت معنایی دارند به صورت مرتبط و پیوسته قرار گیرند. در ترتیب فصول نیز ابتداء جایگاه شناخت انسان، سپس نقش فلسفه و تفکر در ارتقای این جایگاه، آنگاه عقل به عنوان خاستگاه تفکر و در نهایت عرفان – که بازگشت به خود و انسان حقیقی – م یباشد، در نظر گرفته شده است. به دنبال ایجاد سایتی بنام حکیم دینانی در فضای مجازی در سال ۱۳۸۸ و متعاقب آن گردآوری کلمات قصار ایشان و استقبال هموطنان عزیز، با تأسیس انتشارات “نورسخن” اقدام به چاپ جدید کتاب دُرسخن نموده تا بستر و فضای مناسب تری در جهت نشر آثار فرهنگی در کشور داشته باشیم. با توجه به فرهنگ غنی و کهن ایران زمین، نشر و حفظ آثار فرهنگی، امری حیاتی در جهت تکریم و بقای آن در جامعه ما می باشد که شناخت فیلسوفان و داشتن نگرش صحیح فلسفی، نقشی زیربنایی را در توسعۀ علوم مختلف ایفاء م یکند. این مجموعه که با هدف اندیشه ورزی عمیق برای خوانندگان محترم گردآوری شده است، تقدیم می گردد به دوستداران خرد، به ویژه استاد بزرگوار دکتر دینانی که به اینجانب حیات تازه ای بخشیدند و با ترویج عقلانیت و آشناسازی نسل نو در جامعه، حلاوت فلسفه را به مردم چشاندند.
امیر اسماعیلی
دی ماه ۱۳۹۴

پاسخی ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>